Vad är Dianteeik?

Ordet Dianetik kommer från det grekiska dia, vilket betyder ”genom” och nous, vilket betyder ”själ”, och definieras som ”vad själen gör mot kroppen.”

Dianetik består av metoder som kan lätta på oönskade förnimmelser och känslor, irrationell rädsla och psykosomatiska sjukdomar (sjukdomar som orsakas eller förvärras av mental påfrestning). Den beskrivs bäst som vad själen gör mot kroppen genom sinnet.

Läs aftonbladet artikeln om Dianetik här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxE1EO/byggforetag-tvingade-anstallda-ga-sektkurs

Vad har Dianetik-symbolen för innebörd?

Dianetik-symbolen använder den grekiska bokstaven Delta som sin grundläggande form. Det gröna i ränderna står för tillväxt och det gula för liv. De fyra gröna ränderna står för de fyra underavdelningar av livet som beskrivs i Dianetik.

Dianetik-center

På Dianetik-center i Stockholm finns vi här för dig, när du tar dig igenom studierna och ditt eget äventyr i Dianetik.

Dianetik Center med St:Maria, https://www.stmaria.se/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *