Policy enligt Personuppgiftslagen


När du skickar in en beställning hos oss så godkänner du följande policy:

Dina personuppgifter hanteras enligt lagen om personuppgifter (PUL). Du samtycker till att Scientologi-kyrkan i Stockholm behandlar dina personuppgifter i enlighet med följande policy:
Scientologi-kyrkan i Stockholm är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar som medlem eller som köpare av våra produkter eller tjänster. Personuppgifterna kommer Scientologi-kyrkan att använda för att föra medlems- och kontaktregister och behandlas inom ramen för Scientologi-kyrkans verksamhet. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till utomstående. Det kan komma ifråga att uppgifterna kan komma att överlämnas för behandling till annan part inom Scientologi-rörelsen för att kunna informera om aktuella aktiviteter, material, produkter och tjänster. Scientologi-kyrkan är angelägen om att de personuppgifter som registreras är riktiga. För att ge dig bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar oss eventuella förändringar. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse beträffande dina personuppgifter eller att dina personuppgifter tas bort.